Za društva bolnikov

Vključevanje v že obstoječe vsebine

Eden izmed ciljev Primarius platforme je obveščanje bolnikov o podpornih društvih.

Če bi želeli preko naših vsebin bolnike obvestiti o vaših programih in pomoči, ki jim jo lahko ponudite, nas kontaktirajte.

Sodelovanje pri nastajanju novih vsebin

Potreba po novih vsebinah je konstantna.

Če bi v vašem društvu želeli prispevati k izpopolnjevanju Primarius vsebin nas prosim kontaktirajte, da se dogovorimo o možnostih sodelovanja.