Pogoji uporabe

Kadar uporabljate storitev Primarius bo imelo podjetje dotop do nekaterih informacij o vaših aktivnostih na spletni strani krizaj.primarius.si.

Vsi zbrani osebni podatki (opisani spodaj) bodo obravnavani spoštljivo in v skladu z GDPR uredbo (DIREKTIVA (EU) 2016/680 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA).


Psevdonimizirana osebna (ID) koda
&
Dnevnik aktivnosti

Kaj je to?

Primarius prejme od klinike identifikacijsko kodo (ID). To pomeni, da ne pozna vaše prave identitete.

Dnevnik aktivnosti, beleži se uporaba spletne strani: naslovi poglavij, čas obiska, uporabljena naprava za dostop.

Zakaj zbiranje?

Da vaš zdravnik lahko spremlja vaše okrevanje. Za nadzor delovanja platforme in njene izboljšave.

Združeni in anonimizirani podatki so uporabljeni za prikaz statistike obiska platforme in v namene znanstvenih raziskav.

Kako dolgo bodo hranjeni?

Tri mesece od vašega prvega vpisa na platformo.

Po treh mesecih so podatki združeni in anonimizirani.

Kdo ima dostop do podatkov?

Zdravniki vaše klinike.

Zaposleni pri Primariusu, ki zagotavljajo pravilno delovanje platforme.


IP naslov

KAJ JE TO?

IP naslov je internetni naslov
vaše naprave

Primarius uporabi IP naslov za komunikacijo
z vašo napravo

ZAKAJ ZBIRANJE?

Za preprečevanje nevarnih kibernetskih napadov

KAKO DOLGO BODO HRANJENI?

En dan po vsakem vpisu na spletno stran Primarius

KDO IMA DOSTOP DO PODATKOV?

Zaposleni pri Primariusu, ki zagotavljajo pravilno delovanje platforme.


O PRIMARIUSU

PRIMARIUS curando instruction d.o.o. (v nadaljevanju Primarius) določa vsebino, objavljeno na spletni strani krizal.primarius.si, Primarius.info in vsebino drugih sorodnih spletnih strani (»Primarius spletna stran«). Vsebina je namenjena vam, uporabniku Primariusove spletne strani, pod tukaj določenimi pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe vključujejo politiko zasebnosti, objavljeno na Primariusovi spletni strani, kot tudi pogoje naročniškega razmerja, ki lahko obstaja med vami in PRIMARIUS curando instructio, d.o.o.. Če obstaja konflikt med temi pogoji uporabe in vašim naročniškim razmerjem, bodo pogoji vašega naročniškega razmerja določali vašo uporabo Primariusove spletne strani. Prosimo, da pazljivo preberete pogoje uporabe. Če se ne strinjate z njimi, vas prosimo, da ne uporabljate Primariusove spletne strani.

O VSEBINAH NA SPLETNI STRANI PRIMARIUS

Primariusova spletna stran je zasnovana tako, da uporabnikom nudi splošne zdravstvene podatke samo za izobraževalne namene. Splošne informacije o zdravju, ki jih Primariusova spletna stran vsebuje, ne morejo nadomestiti osebnega posvetovanja s kvalificiranim zdravstvenim strokovnjakom. O vprašanjih v zvezi s svojimi boleznimi, bolezenskimi simptomi in ustreznimi terapevtskimi pristopi, se morate vedno posvetovati z usposobljenim zdravstvenim strokovnjakom. Če imate ali sumite, da imate
zdravstveno težavo ali bolezen, se takoj obrnite na usposobljenega zdravstvenega delavca. Nikoli ne smete postopati tako, da ne upoštevate nasveta usposobljenega medicinskega osebja ali odlašati z obiskom v zdravstveni ustanovi zaradi nečesa, kar ste prebrali na tej spletni strani. Primarius ne ponuja medicinskega nasveta, niti ne ponuja medicinskih ali diagnostičnih storitev. Ne Primarius niti nobena Primariusova entiteta ne jamči, da vsebina pokriva vse možne načine uporabe, smer, varnostne ukrepe, interakcije med zdravili ali stranske učinke, ki bi lahko bili povezani s terapevtskimi metodami. Kakršne koli informacije na Primariusovi spletni strani ne smete povezovati z vašimi specifičnimi okoliščinami, niti jih ne smete na kakršen koli način uporabiti. Ne Primarius niti nobena Primariusova entiteta ne prevzema odgovornosti za nastalo škodo v primeru vaše poškodbe, poškodbe drugih oseb ali lastnine, ki izhaja iz katere koli uporabe katere koli informacije, ideje ali navodil, ki jih vsebuje Primarius spletna stran.

PRIMARIUS NI NADOMESTILO ZDRAVNIKA!

BREZ JAMSTEV

Ne Primarius, niti nadrejeni, podrejeni, direktor, zaposleni, intervjuvanec, govorec v video vsebinah, izdajalec licence, distributer, dobavitelj, zastopnik ali prodajalec Primarius (skupaj “Primarius entitete”) ne more podati kakršno koli jamstvo ali stališče glede Primariusove storitve, ki je na voljo “kot je”, ali glede pogojev uporabe. Primariusove entitete izrecno izključujejo in zavračajo vsa jamstva brez omejitev, izrecna jamstva za prodajo ali primernost za določen namen. Kakršne koli izjave ali jamstva drugih oseb ali entitet so nične. Odgovorni ste za vsa tveganja uporabe in učinka Primariusove spletne strani. Upoštevati morate, da Primariusova spletna stran lahko vsebuje tehnične nepravilnosti ali tiskovne napake. Primarius ima pravico, da kadar koli spremeni, preoblikuje, doda, izbriše ali “upokoji” kateri koli vidik ali značilnost Primariusove spletne strani, vključno z opremo, potrebno za dostop ali uporabo ali razpoložljivost Primariusovih storitev na kateri koli napravi ali komunikacijski storitvi. Primarius vam ni dolžan nuditi kakršne koli podpore, kot je popravilo napak, posodobitev, nadgradnja, odpravo hroščev oziroma napak in/ali izboljšavo Primariusove spletne strani, razen če je to določeno v pogojih naročniškega razmerja.

OMEJITVE IN ODGOVORNOSTI

Primariusove entitete ali katere koli druge osebe, ki so bile vpletene v ustvarjanje, produkcijo, distribucijo, promocijo ali trženje Primariusove spletne strani ali pogojev uporabe, v nobenem primeru ne odgovarjajo za vas ali za druge osebe za nobeno posebno, posredno, naključno ali posledično škodo brez omejitev, izgube podatkov ali dobička ali nezmožnost uporabe Primariusove spletne strani, tudi če je bila Primariusova entiteta obveščena o možnosti takšne škode.

ODŠKODNINA

Strinjate se, da Primariusove entitete ščitite in jih odrešujete vseh obveznosti, terjatev in stroškov, vključno z odvetniškimi stroški, ki izhajajo iz vaše uporabe Primarius spletne strani.

AVTORSKE PRAVICE

PRIMARIUS SPLETNA STRAN

Primarius spletna stran, vključno z besedilom, grafiko in programsko opremo, ki se pojavljajo na Primariusovi spletni strani, je v lasti ali pod licenco Primarius in je predmet avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine v okviru Ustave Republike Slovenije, tuje zakonodaje in mednarodnih konvencij.
Uporabniki ne smejo ponovno objaviti vsebin iz Primarius spletne strani na drugih spletnih straneh brez dovoljenja Primariusa. Uporabnik ne more ponovno prodati vsebine Primariusa tretjim osebam ali pripraviti izpeljane izdelke iz vsebine prikazane na Primarius spletni strani.

DOVOLJENJE ZA PONATIS PRIMARIUS GRADIVA

Dovoljenje za ponatis gradiva iz Primariusovih storitev v drugih publikacijah ali na spletnih straneh, mora biti pridobljeno iz naše strani. Za dovoljenje lahko zaprosite s prošnjo v pisni obliki po elektronski pošti, faksu ali navadni pošti.

Prošnja za dovoljenje mora vsebovati naslednje podatke:

  • Naslov teme/poglavja ali videa (ime poglavja, v katerem se nahaja)
  • Oblika, v kateri bo gradivo ponovno uporabljeno (npr. tisk, CD, internet)
  • Naslov, založnik, avtor/urednik in datum objave v publikaciji, v kateri bo gradivo Primariusove spletne strani uporabljeno.

Prošnjo za dovoljenje za objavo pošljite na:
e-pošta: info@primarius.org

DOVOLJENA UPORABA

Uporabniki lahko, če to želijo, delijo kodo za osebni dostop do Primariusovih vsebin z drugimi, vključno s prijatelji in bližnjimi, a jih ne smejo objaviti na javnem prostoru ali kako drugače obveščat javnost o njihovi osebni kodi za dostop do Primarius vsebin. Pridržujemo si pravico, da omejimo ali prekinemo vašo uporabo Primariusove spletne strani brez predhodnega opozorila, če ugotovimo, da je uporabnik kršil pogoje uporabe. Primarius ni odgovoren za kakršno koli izgubo, ki lahko nastane zaradi nekoga drugega, ki uporablja vaš račun z vašo ali brez vaše vednosti.

NEZAKONITA UPORABA

Strinjate se, da Primariusove spletne strani ne boste uporabljali za kateri koli namen, ki je nezakonit ali pod pogoji uporabe/naročniškega razmerja, prepovedan. Primariusove spletne strani ne smete uporabljati na kakršen koli način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali poslabšal delovanje katerega koli Primariusovega strežnika ali omrežja (i). Prepovedan je poskus pridobitve nepooblaščenega dostopa do katerega koli dela Primariusove spletne strani, drugih računov, računalniških sistemov ali omrežij, povezanih s katerim koli Primariusovim strežnikom, s hekerskim vdiranjem, podatkovnim oziroma geselskim rudarjenjem, ali z drugimi načini, ki se ne skladajo z našimi pravili. Nedovoljeno je pridobivanje ali poskus pridobivanja gradiv ali podatkov na kakršen koli način, ki vam ni izrecno na voljo na Primariusovi spletni strani.

BLAGOVNE ZNAMKE

Vse blagovne znamke Primariusa so v lasti Primariusa in se ne smejo uporabljati za kakršen koli namen brez predhodnega pisnega dovoljenja Primariusa.

TRDITEV O KRŠITVI AVTORSKIH PRAVIC

Primarius spoštuje intelektualno lastnino drugih. Če mislite, da je bilo vaše avtorsko delo kopirano in je dostopno na spletni strani Primariusa na način, ki predstavlja kršitev avtorskih pravic, nam lahko pošljete obvestilo o kršitvi avtorskih pravic skupaj z naslednjimi podatki:

  • elektronski ali fizični podpis lastnika avtorskih pravic ali osebe, pooblaščene za ukrepanje v imenu lastnika
  • opis avtorskega dela, za katerega mislite, da so bile kršene pravice in opis nedovoljene dejavnosti
  • identifikacija lokacije, kjer obstaja original ali overjena kopija avtorskega dela, na primer naslov spletne strani, kjer je bilo avtorsko delo objavljeno ali ime knjige
  • identifikacija spletnega naslova, kjer se nahaja gradivo, za katerega ste prepričani, da so bile kršene pravice; vsebovati mora dovolj informacij, da Primarius lahko poišče gradivo:
  • vaše ime, naslov, telefonsko številko in e-poštni naslov
  • vašo, izjavo, da sporna uporaba s strani lastnika avtorskih pravic, njegovega agenta ali zakona ni pooblaščena
  • vašo izjavo, da so zgoraj navedeni podatki v obvestilu točni in da ste lastnik avtorskih pravic ali pooblaščenec za ukrepanje v imenu lastnika avtorskih pravic, pri čemer ste za krivo izpoved kazensko odgovorni.

SPREMEMBE IN POSODOBITVE

Primarius lahko od časa do časa spremeni pogoje uporabe, spremembe pa bodo veljavne, ko bodo objavljene na Primariusovi spletni strani. Prav tako se strinjate, da vas zavezuje vsaka sprememba teh pogojev, ko uporabljate Primariusovo spletno stran. Zato je pomembno redno pregledovanje pogojev uporabe, saj se tako zagotovi, da ste seznanjeni z morebitnimi spremembami. Opozorilo o večjih spremebah bo izpoztavljeno na spletni strani.